HälsoESSet

Camilla Bergkvist

Camilla är delägare i Hälsoesset och diplomerad ICF coach. Utöver att utveckla företaget tar Camilla emot enskilda personer under kvällar och helger, för coaching. Camilla är också certifierad i att göra tester och hålla i genomgång av i emotionell intelligens. Med Camilla som kursledare håller vi emellanåt i kurser med fokus på det mentala välbefinnandet. Med jämna mellanrum kommer vi också att erbjuda sorgbearbetning enligt Svenska institutet för sorgbearbetning. Se mer info på http://www.sorg.se .

Hälsoesset med Camilla i spetsen kan även anordna aktiviteter för företag som vill satsa på teamutveckling och laganda på arbetsplatsen.
Önskar du veta mer om coaching, emotionell intelligens, sorgbearbetning eller teamutveckling, eller vill du boka ett möte med Camilla, kontakta oss
!

Kunders kommentarer:

Anonym

“Camilla har ett inkännande och icke-dömande sätt som gör att jag känner mig trygg att berätta om det som tynger mig och det som jag vill ska utvecklas. Camilla är engagerad och ärlig om det hon ser/hör i mig även om jag inte alltid är så sugen/beredd på att öppna vissa av dessa “dörrar”. Camilla ger mig inte svaren, hon hjälper mig att hitta dem”

Anonym

“Camilla har med sin värme, sitt raka och professionella sätt hjälp mig att hitta riktning och mål i mitt liv. En trygg och varm hand att hålla i längs vägen. Jag kan varmt rekommendera henne”

Anonym

“Som ledare har jag använt Camilla över en 6 månaders period. Coachningen har fått mig att uppnå påtagliga resultat i form av ökad självkänsla i min ledarroll. Genom Camillas coachande stil så hittar jag grundorsaken och jag hittar hjälpsamma strategier för att kunna glädjas och utvecklas i min ledarroll. Camilla visar empati, inpirerar till att ständigt göra framsteg och med hennes breda kompetens skapar hon värde för mig vid varje tillfälle”