HälsoESSet

Konditionstest på köpet när du bokar kroppssammansättningsmätning med InBody 770

Få svart på vitt hur det ser ut med konditionen och vad kroppen består av!

Hur hälsosamm är jag? Hur ser det egentligen ut?
– InBody 770 mäter kroppsvikt, skelettmassa och kroppsfett och speciellt med denna våg är att den också visar din Phase Angle – fasvinkel – alltså hur tjockt membranet är på cellen. Har du en hög siffra är du frisk och hälsosam. Har du en låg siffra kan det tyda på stress, dålig kost och sömnbrist med mera. Det kan också tyda på virus, sjukdom, allvarlig infektion eller cancer.

Varför är det viktigt att veta? Vill du bli hälsosammare och göra en förändring i livet? Då är det viktigt att veta utgångspunkten och vad som skulle vara de viktigaste förändringarna för dig som skulle kunna få störst effekt. Med resultaten på vågen kan vi till exempel räkna ut hur mycket du bör äta och vilken typ av träning som skulle var mest gynnsam.

-EKBLOM-BAK testet är ett enkelt, icke maximalt cykelergometertest för beräkning av kondition (VO2max).

Testpersonen cyklar först 4 minuter på en låg standardbelastning med trampfrekvensen 60 varv per minut.
Därefter höjs belastningen till en högre belastning. Efter 4-5 min på en högre belastning är testet klart. Pulsen mäts under testet och med det värdet kan vi uppskatta maxpuls och kondition.

Hur intensivt måste du träna för att få resultat? Ju högre puls du tränar med desto jobbigare kommer du uppleva träningen. Hur jobbigt nåste det egentligen vara för att du ska få resultat…. detta test kan hjälpa oss uppskatta det!

Boka här

Leave a Comment

Your email address will not be published.